Home   ·   People   ·   Faculty   ·   Young Associate Principal Investigators   ·   Content
 • Jing WANG
 • Research Direction:
 • Email:wangjing_@fudan.edu.cn
 • Website:
 • Brief Introduction:
 • Achievement:

  (1)Jing Wang; Yuan Ren; Hui Liu; Ziliang Li; Xinya Liu; Yonghui Deng*; Xiaosheng Fang*; Advanced Materials, 2021, 2104958.(IF=32)

  (2) Jing Wang; Tao Feng; Jiaxin Chen; Vinoth Ramalingam; Jr-Hau He*; Xiaosheng Fang*; Daniel Manaye Kabtamu; Nano Energy, 2021, 86: 106088.(IF=19)

  (3)Jing Wang; Tao Feng; Jiaxin Chen; Ziliang Li; Hui Liu; Xiaosheng Fang*; Research, 2022, doi/10.34133/9837012.(IF=18)

  (4) Jing Wang; Lan Ling; Zilong Deng*; Weixian Zhang*; Science Bulletin, 2020, 65(11): 926-933.(IF=22)

  (5)Jing Wang; Yangshen Chen; Tao Feng; Chao Yang; Yaqiong Su; Gengfeng Zheng*; Xiaosheng Fang*; Small, 2022: 2202238.(IF=16)

  (6) Jing Wang; Zilong Deng; Tao Feng; Jianwei Fan; Weixian Zhang*; Chemical Engineering Journal, 2021, 129160.(IF=19)


  专利成果:

  [1]王晶. 一种柔性半导体薄膜材料的制备方法和应用. 2021-12-16,CN202111534828.1.

  [2]王晶. 一种皮肤水分检测系统和方法.2021-12-9,CN202111498645.9.

  [3])王晶. 一种物联网通信的生命体征监测系统. 2021-12-8,CN202111553584.1.

  [4]王晶. 一种仿生柔性电子薄膜同步智能传感器及其制备方法. 2022-3-25,CN202210299645.4.

  [5]王晶. 一种高效器械消炎涂层的制备方法和应用. 2022-3-25,CN202210300013.5.

  [6]王晶. 一种自发热柔性可穿戴纳米纤维材料的原位制备方法. 2021-5-8,CN202210493962.X.


  主持项目:

  国家旦芯集成攻关人才计划;

  复旦云峰专项种子基金;


  获奖及任职:

  2021年,全球科技创新突出贡献奖;

  2020年,国家注册勘察探测工程师;


  期刊任职:

  任Journal of Membrane Science编委,国际期刊Nature communication,Advanced Materials,AdvancedFunctionalMaterials等著名国际期刊审稿人